Sinds kort staat er een weggeefkast bij de Heldringkerk, gevuld met artikelen. Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen er gratis iets uit halen. Mensen die wat kunnen missen kunnen er iets in zetten.

Op een groeiend aantal plaatsen in ons land wordt deze weggeefkasten geplaatst voor de mensen die, door verschillende oorzaken, het moeilijk hebben in ons huidige economische klimaat.  De opzet is om in dit kastje goederen als bijvoorbeeld blikgroenten, shampoo, tandpasta e.d. neer te zetten, wat men maar kan en wil missen. De mensen die het nodig hebben kunnen dat er gratis uitpakken. Het initiatief is van de Heldringkerk en haar diaconie begeleidt dit en heeft inmiddels de eerste artikelen geplaatst.

weggeefkast heldringkerk 2023


Men vraagt zich af of hier behoefte aan is in Hoenderloo? Dat weet men uiteraard nog niet, maar het is het proberen waard.