(bericht van gemeente Aldoorn)

Op 22 december is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de nieuwe participatieverordening voor Apeldoorn. Alle partijen en ook het college van burgemeester en wethouders vinden dit een heel belangrijk onderwerp. En dat is ook zo! Want Apeldoorn, dat zijn wij. Inwoners, ondernemers en gemeente. We kijken naar elkaar om, zijn betrokken bij elkaar en gaan aan de slag met de grote uitdagingen van deze tijd.

apeldoorn button

Meedoen

Het woord participatie heeft meerdere betekenissen. Voor veel mensen betekent participeren vooral meedoen en naar elkaar omkijken. Meedoen in je dorp, de wijk, met de buren, op de sportclub of bij een vereniging. Voor de gemeente betekent participatie dat we inwoners betrekken bij het maken van beleid en bij bouwplannen. Dat kunnen grotere plannen zijn over de toekomst van onze hele gemeente of een bepaald gebied. Maar ook kleinere projecten zoals een speelplek in een dorp of voor een wijk.

Ruimte bieden

We beseffen dat niet iedereen altijd (even) tevreden zal zijn over de inhoud van plannen en projecten. Ons doel is dat inwoners en ondernemers wel tevreden zijn over de ruimte die we bieden om mee te denken en mee te doen.

Steunen van participatie

Wij doen er als gemeente veel aan om het meedoen te steunen en makkelijker te maken. Hier hebben we afgelopen jaren ook stappen in gezet. Op de nieuwe pagina www.apeldoorn.nl/participatie over meedenken en meedoen zetten we al deze informatie en mogelijkheden op een rij. Heeft u zelf een goed idee voor Apeldoorn, kijk dan vooral op de website of neem contact op met de Initiatievenmakelaar van de gemeente.

Wethouder Prins: “Ik vind het prachtig om te zien met welke initiatieven en ideeën onze inwoners en ondernemers komen en ben trots op de stappen die we met elkaar gezet hebben om hen te helpen. Daarnaast zie ik in verschillende gebieden veel enthousiasme bij mensen die zich inzetten voor hun wijk. Participatie blijft een proces van leren en steeds verder verbeteren. En we blijven hier ook zeker over in gesprek met onze inwoners en gemeenteraad.”