Groep informatie
Groep titel:
Groep omschrijving:

De vereniging Hoenderloo’s Belang zet zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die het dorp een vitale toekomst bieden. Daarnaast vervult de vereniging Hoenderloo’s Belang de taak van Dorpsraad. De dorpsraad is ingesteld als belangrijkste overlegorgaan tussen Hoenderloo en de gemeente Apeldoorn. In dit overleg behartigt Hoenderloo’s Belang de belangen van (de inwoners van) Hoenderloo.

De leden van de vereniging zijn inwoners van het dorp Hoenderloo. Het bestuur bestaat uit: Werner Ludwig (voorzitter), Ilja Hengeveld (penningmeester), Rob Spelde (secretaris) en de algemene leden John Troch, Frank Daemen, Margriet Schol en Rowan Mulder.

Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandag van de maand om 20 uur in ’t Dorpshuus. Een eventuele datumwijziging wordt vermeld in de Plaggensteker. Iedere inwoner van Hoenderloo kan voorafgaand aan de bestuursvergadering om 19.45 uur binnenlopen voor het bespreken van zijn/haar hulpvraag. Denkt u meer tijd en/of privacy nodig te hebben, dan kunt u een afspraak maken met één van onze bestuursleden. Of u stuurt een e-mail naar dorpsraad@hoenderloo.nl, dan neemt één van onze bestuursleden zo snel mogelijk contact met u op. Postadres: Postbus 35, 7350 AA  Hoenderloo.

Wilt u mailen?
 klik hier

Algemene ledenvergadering 7 maart 2022

Op maandag 7 maart werd de Algemene ledenvergadering van de vereniging Hoenderloo's Belang gehouden in 't Dorpshuus.

Hieronder het jaarverslag van de secretaris die toen aan de orde kwam

jaarverslag

Tijdens de vergadering is met de leden afgesproken dat de financiële stukken online gezet zouden worden. Die kunt u hieronder lezen door op de links te klikken.

Balans 2021

Lasten en Baten 2021

Verder zijn ook de notulen te lezen op deze pagina.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

 

Niet mogelijk om de tooltip inhoud te laden