Pagina informatie
Pagina titel:
Pagina beschrijving:

Update november 2020:

Als gevolg van de corona-maatregelen zijn vrijwel alle activiteiten van Het Nieuwe Initiatief gestaakt. Alleen de yoga-lessen gaan nog door, omdat daar aan de RIVM-richtlijnen kan worden voldaan. Wij hopen begin 2021 onze activiteiten weer op te starten, indien de maatregelen versoepeld worden. 

Wij hopen jullie allen begin 2021 weer in goede gezondheid te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

de vrijwilligers van Het Nieuwe Initiatief 

Hoenderloo, 17 april 2020

Beste inwoner van Hoenderloo,

Dit is een gezamenlijke brief van de vereniging Hoenderloo’s Belang (Dorpsraad), Het Nieuwe Initiatief, Dinge Doen, de Hoenderlose Zakenvereniging en de Heldringkerk-gemeente.

Houd vol!
Inmiddels beginnen wij misschien wel te wennen aan de maatregelen rond de corona-crisis. Ondanks dat wij elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, proberen wij binnen het dorp de moed er in te houden. Wij letten zo veel als mogelijk op elkaar! Daar waar mogelijk bieden wij hulp. U staat er niet alleen voor!

Wij willen u graag een hart onder de riem steken. Houd vol, want het zal nog wel enige tijd duren, voordat de maatregelen niet meer nodig zijn.

Mocht u hulp u nodig hebben, of gewoon even contact, dan zijn er meerdere mogelijkheden binnen Hoenderloo:

De meeleeflijn Heldringkerk
De Heldringkerk heeft een meeleeflijn opengesteld voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijk contact, een hulpvraag of andere dringende zaken. Voor deze lijn zijn de volgende personen en telefoonnummers beschikbaar:

Ds. A.P. de Graaf                         055-506 1388
Mw. D.G. van Veldhuizen             055-844 4266
Dhr. P.W. van Lunteren                 055-785 3224
Mw. R. Westerveld                        055-378 1645

Het Nieuwe Initiatief
Ook Het Nieuwe Initiatief kan benaderd worden voor persoonlijk contact of met een hulpvraag. Hanneke van Kan is te bereiken op 06-2909 3045. U kunt Het Nieuwe Initiatief ook mailen: het e-mailadres is hni@hoenderloo.nl

Dinge Doen
Dinge Doen is er voor inwoners, die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie en daarvoor geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk (familie, buren, vrienden) of professionele hulp. Hebt u hulp nodig, dan kunt u Dinge Doen telefonisch bereiken op werkdagen tussen 12 en 15 uur op telefoonnummer 06-8312 8188.

Hoenderlose Zaken Vereniging: Wees loyaal en koop lokaal!
In de huidige tijd is het belangrijk om juist de lokale ondernemers te steunen. Zij hebben hun dienstverlening aangepast door bijvoorbeeld boodschappen thuis te bezorgen. Help de lokale ondernemers door bij hen te shoppen.

Vereniging Hoenderloo’s Belang (Dorpsraad)
Zijn er andere zaken, wat u in deze tijd van belang vindt voor ons dorp, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Rob Spelde. U kunt hem een mailbericht sturen via dorpsraad@hoenderloo.nl of hem bellen op telefoonnummer 06-2068 3177.

Zoals u ziet zijn er genoeg mogelijkheden om contact te hebben of hulp te vragen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

Met een hartelijke groet,

Namens alle vrijwilligers

Doorlopende activiteiten (weekagenda)

Yoga-maandag
Wekelijks is er op maandag van 9,30 tot 10.45 uur en van 20.15 tot 21,30 uur yogales in het Dorpshuus. Soms wijken wij uit naar IKC Hei&Bos. Beide lessen worden gegeven door Sandi Wieferink. Voor het volgen van de yoga-lessen wordt gewerkt met een strippenkaart voor 5 of 10 keer en je neemt je eigen matje mee. De eerste kennismakingsles is gratis.

Spelletjes-dinsdag (opgeschort i.v.m. corona)
Op dinsdagmiddag organiseren wij van 14-16 uur wekelijks een spelletjesmiddag in het Dorpshuus. De koffie staat klaar en er is een praattafel. Ook kunnen er allerlei spelletjes gedaan worden. Kortom: alle ingrediënten voor een gezellige middag!

Yoga op donderdagavond
De yogalessen op maandag zijn zo populair, dat wij ook op de donderdagavond yogales organiseren. Ook deze les wordt gegeven door Sandi Wieferink en het is van 20.15 tot 21.30 uur. Zie ook de informatie bij de maandag.

Inloop-vrijdag (opgeschort i.v.m. corona)

Wekelijks worden op de vrijdag tussen tien en twaalf uur een inloopochtend in het Dorpshuus georganiseerd: Een laagdrempelige inloop voor iedere inwoner die daar behoefte aan heeft of het gewoon leuk vindt om anderen te ontmoeten. Voor een kopje koffie, voor advies en hulp op vele vlakken (computers, reparaties en formulierenhulp), voor een praatje of een spelletje. Kortom: Elkaar gezellig ontmoeten!

Handwerken (opgeschort i.v.m. corona)
Tijdens de inloopochtend op vrijdag kunt u ook handwerken. De handwerkgroep wordt geleid door Anly van Oostendorp.

Dineren in het Dorpshuus (opgeschort i.v.m. corona)
Elke maand wordt voor senioren een 3-gangenmenu geregeld in het Dorpshuus. Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Het Nieuwe Initiatief. Het menu voor de komende maand wordt bekendgemaakt via De Nieuwe Plaggensteker

Wie zitten er achter Het Nieuwe Initiatief?
Onder de naam Het Nieuwe Initiatief werken een groep vrijwilligers uit Hoenderloo samen. Zij zetten zich actief in om de leefbaarheid voor alle inwoners te versterken door het ondersteunen en opzetten van initiatieven waarbinnen ontmoeten centraal staat. Het Nieuwe Initiatief is dus door en voor Hoenderlooërs.

Voor 2019 en 2020 ontvingen wij een subsidie uit het fonds Bewonersiinitiatieven van de provincie Gelderland. Voor 2021 worden onze huurkosten gefinancierd uit de Algemene Voorzieningen en de kosten voor de activiteiten uit het Initiatievenfonds bewoners van de gemeente Apeldoorn. 

U kunt Het Nieuwe Initiatief bereiken via hni@hoenderloo.nl

 Activiteiten poster 2020 2 1 2020

 

Contactgegevens

Adres:
Postcode plaats:
Emailadres:
hni@hoenderloo.nl
Niet mogelijk om de tooltip inhoud te laden