Bij de bewoners van de Elisabethweg is een brief in de bus gekomen over de werkzaamheden betreffende de aanleg van de brandput in die straat. Handig om wat info te delen met alle inwoners.

Op verzoek van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) laat de gemeente Apeldoorn een bluswater-voorziening aanleggen in de Elisabethweg in Hoenderloo.

Voorbereiding en risicobeheersing natuurbranden

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vormt een samenwerkingsverband van hulpdiensten uit 22 deelnemende gemeenten, onder voorzitterschap van de burgemeester van Apeldoorn. Onder de noemer van natuurbrandbeheersing en -bestrijding houdt de VNOG zich op lokaal, regionaal en landelijk niveau bezig met het voorkomen en beperken van de schadelijke effecten van natuurbranden.

Uit een door de VNOG uitgevoerde analyse naar de aanwezige risico’s bij de aanpak van natuur-brandpreventie in hun regio was één van de conclusies dat er een tekort is aan bluswater in de natuurgebieden. De aanbeveling was om hier de komende jaren geld voor te reserveren en extra bluswatervoorzieningen aan te laten leggen.

In navolging van deze aanbeveling heeft het bestuur van de gemeente Apeldoorn besloten om een extra bluswatervoorziening te laten plaatsen in de Elisabethweg in Hoenderloo.

Wat omvat de bluswatervoorziening?

De bluswatervoorziening zoals deze wordt geplaatst in de Elisabethweg bestaat uit een gesloten geboorde brandput met een verticale zuigbuis en een eigen opvoerpomp. De zuigbuis wordt aangelegd tot onder het niveau van het grondwater. De put wordt speciaal voor de brandweer aangelegd. In de geboorde put wordt een onderwaterpomp gemonteerd waarmee het grondwater vanaf een diepte van ca. 80 m kan worden opgepompt. De brandput wordt afgedekt door een gietijzeren deksel met een ondergrondse afwerking. Bij de brandput wordt een besturingskast op sokkel geplaatst, waarin het bedieningspaneel is opgenomen. Deze kast kan worden afgesloten.

De brandput wordt geplaatst in de berm van de Elisabethweg tegenover huisnummer 30. Het boren van de verticale zuigbuis zal 24 uur in beslag nemen en is een onafgebroken proces. Dit betekent dat continu zal worden geboord (dag & nacht) totdat de zuigbuis de vereiste diepte heeft bereikt. De boorplaats wordt zodanig ingericht dat schade en overlast aan personen, omgeving en milieu wordt voorkomen. Het in te zetten materieel en installatie voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van emissies en geluidsproductie.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden staan gepland van maandag 8 november tot vrijdag 19 november.

De Elisabethweg zal vanaf maandag 8 november tot en met vrijdag 12 november ten behoeve van de boorwerkzaamheden volledig worden afgesloten voor het doorgaand verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer (aanwonenden). Het boren van de bron vindt plaats op dinsdag 9 november en woensdag 10 november.

In de week van maandag 15 november tot vrijdag 19 november zal de besturingskast worden geplaatst. De kast wordt in de berm geplaatst en zal daarmee geen hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer.

brandput voorbeeld

Bovenstaande foto is een voorbeeld. Het wil niet zeggen dat het er op de Elisabethweg precies zo uit komt te zien.