In de maand april 2021 zal de Heldringkerk nog niet open zijn voor kerkdiensten.

Ook met Pasen is er geen kerkdienst en ook het jaarlijkse gezamenlijke paasontbijt kan niet worden georganiseerd.  
De Kerkenraad spreekt de hoop uit dat in mei a.s., indien de omstandigheden dat toelaten, weer een voorzichtige start kan worden gemaakt met kerkdiensten.
Vanzelfsprekend worden de landelijke ontwikkelingen daar bij gevolgd.  
Wij zullen u hierover in april via onze website, hoenderloo.nl en de Nieuwe Plaggensteker informeren.

Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad,

Willem van Wassenberg
(scriba)

heldringkerk foto kleiner