Pagina informatie
Pagina titel:
Pagina beschrijving:

Wat is Het Nieuwe Initiatief?

Het Nieuwe Initiatief bestaat uit een groep van inwoners, die zich actief inzetten om de leefbaarheid en participatie binnen Hoenderloo te versterken door het opzetten van een structuur, gericht op persoonlijke aandacht en het bieden van mogelijkheden tot sociaal contact. Hiermee wil Het Nieuwe Initiatief bereiken dat wij, ongeacht onze leeftijd, aandacht hebben voor elkaar.

De rol van buurtcontactpersoon

De buurtcontactpersoon spreekt buurtbewoners aan op hun eigen wil en bevordert daarmee de eigen kracht en autonomie. Daarnaast signaleert, stimuleert en nodigt de buurtcontactpersoon uit tot betrokkenheid op straat- en buurtniveau. De buurtcontactpersoon ondersteunt dit proces door verbindingen te leggen met actieve bewoners. Dit gebeurt in samenwerking met professionele organisaties, actieve buurtbewoners en vrijwilligers.

Uit de gesprekken, die de buurtcontactpersonen voeren met de inwoners, halen zij het gezamenlijk (geanonimiseerde) beeld van de behoeften die onder de inwoners van Hoenderloo leven. Met deze inventarisatie gaat de werkgroep Het Nieuwe Initiatief aan de slag om bestaand aanbod bekend(er) te maken en zonodig bij te stellen en nieuwe activiteiten, gericht op het thema “ontmoeten”, op te starten.

De buurtcontactpersoon is getraind en wordt gevraagd een gedragscode te ondertekenen en een Verklaring omtrent Gedrag af te geven. In de gedragscode is o.a. de geheimhoudingsplicht vastgelegd.

Training buurtcontactpersoon

De trainingen voor de rol van buurtcontactpersoon worden in samenwerking met Zuid Doet Samen in Apeldoorn georganiseerd. Bij voldoende belangstelling kan er elk half jaar een training starten.

De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten gepland op de dinsdagen van 16.30 tot 21 uur. In elk cursusblok wordt tussen 18 en 19 uur een gezamenlijke maaltijd genuttigd. Voor de deelname aan de cursus zijn geen kosten verschuldigd. Voor de verblijfskosten wordt een bijdrage van 7€ per cursusdag gevraagd. Deze bijdrage wordt wekelijks contant afgerekend.

In de cursus komen de volgende thema’s komen aan de orde: gezondheidsgerichte benadering, autonomiebevordering, buurtgericht werken, burgerkracht en de WMO. Er is veel ruimte voor intervisie en supervisie.

Is uw/jouw interesse gewekt?
Lijkt het jou/u leuk om als buurtcontactpersoon aan de slag te gaan? Of wil je actief meedenken en doen in de werkgroep Het Nieuwe Initiatief? Meld je dan aan via [email protected] of telefonisch bij Paul de Jongh, 06-20992276.

Activiteiten poster 2019 HNI zonder datum

Contactgegevens

Telefoon:
Niet mogelijk om de tooltip inhoud te laden