Het is november en dat is de maand dat Sinterklaas naar Nederland en dus ook naar Hoenderloo komt. Hij hoopt natuurlijk veel kinderen en familieleden weer te mogen zien op 18 november. 

De redactie heeft contact gehad met Sinterklaas en hij staat met zijn Pieten te popelen om de kinderen uit Hoenderloo weer te kunnen zien. Hij heeft kleurplaten naar de redactie van de Nieuwe Plaggensteker gestuurd en ook naar het bedrijf Wolfswinkel groentechniek. De Sint hoopt dat hij veel kleurplaten mag ontvangen, dus kinderen ...... die je best!

Sinterklaas had een tijd doorgestuurd naar Hoenderloo waarop hij in Hoenderloo zal komen en die staat in de Plaggensteker. Hij kan echter niet wachten en hij komt eerder aan dan in de dorpskrant staat.

Klik op onderstaande postzegel om een poster met de juiste tijd te openen.

postzegel sinterklaas