Het is inmiddels wel bekend dat de groep vrijwilligers die de HoenderRun in het leven geroepen heeft en vervolgens vijf keer heeft georganiseerd er mee gestopt is. Velen hopen dat het stokje inderdaad gaat worden overgegeven aan de Hoenderloo Groep, zodat dit succesvolle evenement ook een zesde editie gaat krijgen en het liefst nog veel meer. De 'oude' organisatie wilde iets tastbaars achterlaten en heeft een nieuwe hindernis geschonken. Deze wordt sowieso onderdeel van de vaste survivalbaan die op het terrein van de Hoenderloo Groep is aangelegd en die door iedereen vrij gebruikt kan worden. Alleen op de dag van de HoenderRun moet zich aangemeld hebben om er op te mogen. Vandaag is de groenafdeling van de Hoenderloo Groen begonnen met de aanleg van deze nieuwe hindernis vlak naast de sporthal.

nieuwe hindernis survivalbaan

Deze afdeling van het internaat heeft inmiddels al heel wat ervaring opgedaan met het bouwen van hindernissen en op deze site zal de ontwikkeling van dit bouwwerk gevolgd gaan worden.