Zoals ieder zichzelf respecterend dorp heeft ook Hoenderloo een eigen website. Een intitiatief van de Hoenderlose Zaken Vereniging (HZV) en de dorpsraad van het dorp, Hoenderloo's Belang.

Op de site is veel informatie te vinden voor iedereen die een beeld wil krijgen van Hoenderloo. Zeer velen kijken naar de berichten van het dorp via Facebook en dan wordt men wel doorgeschakeld naar www.hoenderloo.nl. Het is echter ook zeer de moeite waard om de site zelf te bekijken. Er is veel van af te halen als men bijvoorbeeld iets over de verenigingen te weten wil komen. Er is ook een aparte pagina waar heel veel links naar foto-albums staan van activiteiten die in of vanuit Hoenderloo hebben plaats gevonden. Te denken valt aan seniorentochten, kermissen e.d. Je zult maar net iets te weten moeten komen over vroegere optochten tijdens de kermisweek. Het staat er allemaal op.

Hoenderlooooooooooh