In de Nieuwe Plaggensteker van deze maand staat een artikel dat er op de plek waar de vrijwilligers van de begraafplaats Hoenderloo hun groenafval verzamelen, opeens heel wat struiken waren gedumpt. Een lezer kwam met een oplossing.

Men gaat er van uit dat degene die de struiken er gedeponeerd heeft dacht dat het daar mocht. Dat is echter niet zo; die plek is alleen bestemd voor het groenafval dat van de begraafplaats afkomt. Dat komt dan op rekening van de Stichting Begraafplaats Hoenderloo. Die kan zich dit soort dumpingen niet echt veroorloven. Dorpsgenoot Michel van Meerten vond het niet niet kunnen en heeft aan loon- en grondverzetbedrijf Essenstam de opdracht gegeven de struiken weg te halen en naar zijn bedrijf Recreatiepark 't Veluws Hof te brengen om daar later verwerkt te worden. Hoe mooi is dit!!!! De struiken zijn nu weg en de vrijwilligers kunnen voorlopig weer hun groenafval daar neer leggen. 

begraafplaats opgeruimd 2021

De vrijwilligers en de Stichting Begraafplaats Hoenderloo bedanken Michel van Meerten voor zijn geweldige gebaar!