De aangekondigde sluiting van De Hoenderloo Groep, later in 2020, houdt uiteraard de Dorpsraad Hoenderloo's Belang ook flink bezig en is praktisch iedere bijeenkomst onderwerp van gesprek. In het begin was erg veel onduidelijk, en de mededelingen zijn vooral als een behoorlijke schok binnengekomen.

Hoenderloo’s Belang is daar in december al mee bezig geweest en we zijn in januari verder gegaan. Na een flink aantal gesprekken, met medewerkers, oud-medewerkers, wethouders, directie en andere betrokkenen is zoveel wel duidelijk: Pluryn ziet er als grote landelijke organisatie geen heil meer in en wil nu zoveel als mogelijk verdienen aan de verkoop van De Hoenderloo Groep. Tegelijkertijd is een groep mensen bezig de herstart van de Hoenderloo Groep in de vorm van een zorgpark dat is gespecialiseerd in complexe jeugdzorg, voor te bereiden. Vanuit Hoenderloo’s Belang proberen we vooral zo goed mogelijk de belangen van het dorp voor ogen te houden. Uit alle gesprekken, ook in het dorp zelf, trekken we de conclusie dat de huidige functie van het gebied (een derde van het dorp ongeveer) eigenlijk het beste past bij wat Hoenderloo nu is en in de toekomst zou kunnen zijn. Alternatieve en soms heel commerciële bestemmingen zoals een golfbaan, nog meer vakantiebungalows, een asielzoekerscentrum of zelfs een hele nieuwe woonwijk zijn voor dit gebied niet wenselijk, want die voegen stuk voor stuk weinig tot niets toe aan het dorp en de toegankelijkheid van het gebied. Integendeel. Dat komt ook door de bijna 170 jaar van gezamenlijke geschiedenis.

Om die reden hebben we, ook na gesprekken met betrokkenen bij de herstartpogingen, besloten om hier alle mogelijke steun aan te geven en dit zo mogelijk ook actief uit te dragen.

Dorpsraad Hoenderloo logo fc 2