Het comité 4 mei herdenking Hoenderloo nodigt iedereen van harte uit de herdenking van dit jaar bij te wonen. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 4 mei in de Heldringkerk en vervolgens rond het monument bij de kerk.

 De herdenking begint om 19.15 uur; de kerk zal vanaf 19.00 uur voor iedere belangstellende open zijn. Tijdens het samenzijn in de kerk kan men luisteren naar passende muziek, de voordracht van enkele gedichten en een kort woord. Om 19.50 uur wordt de herdenking voortgezet bij het monument naast de kerk. Programma: koraalmuziek van VIOS, twee minuten stilte, het spelen en zingen van het Wilhelmus en het hijsen van de vlaggen. Bij het monument zullen bloemstukken worden gelegd namens de veteranen, oudstrijders en het voormalig verzet en twee jonge Hoenderloërs . Er zal dit jaar weer een emmer met verse bloemen klaar staan voor diegenen die een bloem bij het monument willen leggen. Zelf een bloem meebrengen kan natuurlijk ook. Het Comité 4 mei hoopt dat de Hoenderlose bevolking, net als in andere jaren, in groten getale aanwezig zal zijn. Ook campinggasten zijn uiteraard hartelijk welkom.

dodenherdenking