Op het grasveld bij de dierenartsenpraktijk De Vijfsprong staat al enige dagen een container en liggen buizen. Dat heeft te maken met de werkzaamheden die komende maandag gaan starten en naar verwachting t/m 30 november gaan duren.

wegwerkzaamheden gangelweg 1

 De gezamenlijke nutsbedrijven Liander en Vitens gaan in die periode de gas- en waterleidingen in de Meester gangelweg en de Speldermarkweg vervangen. Tijdens de werkzaamheden kan uiteraard enige hinder ondervonden worden. Ook zal de Speldermarkweg tussen de Krimweg en de Paalbergweg tijdelijk éénrichtingsverkeer worden, waarbij de doorgang vanaf de Middenweg zal gaan plaatsvinden. 

Het gazon waar de materialen tijdelijk staan op de hoek van de Krimweg en de Speldermarkweg wordt hierdoor natuurlijk beschadigd en zal na de werkzaamheden worden hersteld.