In december wordt de dorpskrant van Hoenderloo, de Nieuwe Plaggensteker, traditioneel eerder in het dorp in de brievenbus gedaan door de bezorgers. Dat heeft te maken met het feit dat HAJO, de vereniging die deze krant uitbrengt, graag wil dat het december-nummer voor de kerstdagen bij iedereen in huis ligt. 

Dat heeft dan weer te maken met het feit dat er ook dit keer weer een jaaroverzicht is gemaakt en men dus de meeste gebeurtenissen van het bijna afgelopen jaar in alle rust kan doornemen. Daarnaast uiteraard de items die eind november en begin december hebben plaats gehad.

Klik op de voorpagina hieronder om het december-nummer te openen.

np vp december 2022

Veel leesplezier en op naar het 24-ste jaar van de Nieuwe Plaggesteker.