Sinds enige jaren heeft Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe het plan om een resort hotel in Het Nationaal Park te bouwen. Om de inwoners van Hoenderloo daarover te informeren wordt er een inloopdag gehouden op maandag 7 maart in 't Dorpshuus. 

Met de bouw van het resort hotel geeft de stichting aan tegemoet te willen komen aan een groeiende vraag naar meerdaags verblijf die leeft onder de bezoekers van Het Nationaal Park. Na gedegen onderzoek is besloten om het Park Resort De Hoge Veluwe te realiseren bij de entree Hoenderloo, op de locatie van de voormalige voetbalvelden van SV Beatrix. De plannen voor de bouw van het Park Resort worden gecombineerd met de herinrichting van de omgeving van de entree Hoenderloo. Het doel daarvan is om verkeersstromen te optimaliseren, waardoor de wachttijden afnemen en er minder overlast ontstaat in Hoenderloo door filevorming.

Inmiddels heeft het Nationaal Park de provincie Gelderland, de gemeentes Ede en Apeldoorn, de Dorpsraad Hoenderloo en de direct aanwonenden van de voetbalvelden geïnformeerd over de plannen. Om ook de bewoners van Hoenderloo te informeren organiseren Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en vakantievastgoed ontwikkelaar Mountain Residences samen een Inloopdag op maandag 7 maart. Tijdens de Inloopdag worden de plannen voor het nieuwe project doorlopend gepresenteerd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 14.00 uur en 18.30 uur in ’t Dorpshuus Hoenderloo, Paalbergweg 26 te Hoenderloo. De inloopdag is vrij toegankelijk zonder aanmelding.

Hoge Veluwe logo met tekst