Dorpsraad Hoenderloo logo fc klein

Hoenderloo's Belang heeft als eerste stap in het besluitvormingsproces rondom de Kop van Deelen een formele zienswijze ingediend.

Deze zienswijze is tot stand gekomen met hulp en inbreng van veel dorpsbewoners, waarvoor nog hartelijk dank. Hoewel misschien niet iedereen er gelijk over denkt, is een fors aantal aandachtspunten onder de aandacht van Ede gebracht, die op zijn minst om een reactie vragen. Het voornemen van de gemeente is om eind augustus alle zienswijzen te hebben verwerkt en een besluit te nemen.

 

Klik op de onderstaande knop om de hele zienswijze te lezen. 

 

klik hier