Hoenderloo’s Belang / Dorpsraad heeft kennis genomen van het nieuws dat DVG Projectontwikkeling uit Apeldoorn het terrein van Pluryn in Hoenderloo per 1 januari 2021 overneemt.

Inmiddels hebben wij een kort informeel gesprek met hen gehad, waarin zij hun intenties duidelijk hebben gemaakt. Volgens DVG blijft voorlopig de huidige situatie gehandhaafd, namelijk behoud van het open en bijzondere karakter van het terrein. De huidige bewoners van het terrein lijken zich geen zorgen te hoeven maken en aan het onderhoud van het terrein zal ook weinig veranderen. DVG heeft inmiddels met deze partijen zelf contact opgenomen.

DVG heeft beloofd het hele dorp te betrekken bij het maken van toekomstplannen en zegt toe een actieve rol te willen spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen in het dorp. Na alle leugens en het niet nakomen van afspraken door Pluryn, zijn wij nu hoopvoller dan het afgelopen jaar.

Daarom blijven wij scherp opletten en zullen nieuws delen via Hoenderloo.nl en De Nieuwe Plaggensteker.

Dorpsraad Hoenderloo logo fc 2