Alle goede voornemens en plannen om tijdens de Kerstdagen en jaarwisseling onze gezamenlijke vieringen in de Heldringkerk vorm te geven  zijn deze week weer ingehaald door de actualiteit van het Covidvirus.

Het sterk oplopende aantal  besmettingen heeft de landelijke overheid doen besluiten tot het instellen van een landelijke Lockdown met daarbij nog slechts enkele uitzonderingen. Deze huidige Lockdown is in feite nog strenger dan de 1e Lockdown, eerder dit voorjaar.

Het CIO, koepelorganisatie van kerkgenootschappen, roept de gemeenteleden op om zoveel mogelijk thuis te blijven en online diensten te volgen. 
De kerkenraad van de Heldringkerk heeft nu besloten om zich te conformeren aan de landelijke Lockdown. Dat betekent opschorting van de kerkdiensten, in elk geval tot 19 januari 2021 of wanneer deze periode weer kan worden opgeheven.

Dit is heel erg jammer, maar deze tijd vraagt om verantwoord omgaan met onze gemeenteleden en daarnaast een stuk solidariteit naar onze dorpsgemeenschap.
Ds A.P. de Graaf werkt aan een onlinedienst en deze zal worden aangekondigd in de nieuwsbrief welke wekelijks wordt verspreidt.

Wij wensen u ondanks alles in deze moeilijke tijd gezegende kerstdagen en een goed begin van 2021 toe. Blijft u allen gezond.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad van de Heldringkerk.

Willem van Wassenberg
(scriba)

heldringkerk logo