Vandaag gonst het in Hoenderloo van geruchten over te bouwen appartementgebouwen op het weiland voor de Heldringkerk. De dorpsraad is daar al een aantal keren duidelijk over geweest en dat is ze nu weer:

Het weiland voor de kerk

Hoenderloo’s Belang moet even iets kwijt. Voor de tweede keer dit jaar is er een initiatief ontstaan om het weiland voor de kerk te bebouwen met woningen. Iets waarvoor, zover wij weten, in Hoenderloo vrijwel geen enkele voorstander te vinden is.

En dat is niet nieuw, want een jaar of tien geleden was er een provinciale bestuurder die met de plattegrond van ons dorp voor zijn neus naar dat weiland keek en opmerkte dat daar wel woningen zouden kunnen komen. Hij is toen meteen door iedereen weggelachen: “dat nooit!”, was de reactie.

De eerste keer in 2020 was vervolgens een architect, die in opdracht van de eigenaar van het terrein een woningbouwplan had getekend voor zo’n 20 woningen. Daarover was hij in gesprek gegaan met de gemeente, en de volgende stap zou het gesprek met Hoenderloo’s Belang moeten zijn. Dus hij vroeg om een gesprek. De reactie van Hoenderloo’s Belang (mei 2020) was als volgt: “Ik denk dat het maken van een afspraak geen enkele zin heeft. Nog afgezien van de opvatting van de gemeente en/of de provincie over het betreffende perceel, is al geruime tijd bekend dat alle inwoners van Hoenderloo uitgesproken tegenstander zijn van iedere vorm van bebouwing van het weiland dat het karakteristieke gezicht van Hoenderloo en het zicht op de kerk bepaalt. Het verleden heeft dat al meerdere malen bewezen. Erover dromen mag natuurlijk, erover praten met wie dan ook in Hoenderloo is zinloos.
Wij hebben dit ook al aan de gemeente laten weten en zullen dit nu nogmaals doen.
De vereniging die momenteel heel ver is met het in eigen opdracht bouwen van een aantal woningen specifiek voor jongeren, is om meerdere redenen niet geïnteresseerd.
Met vriendelijke groet,

Nu is het half november. En tot onze stomme verbazing kwam ineens het bericht van iemand die zich als “nieuwe buurman” in de buurt voorstelde met zelfs een boekje onder de arm waar een plan was gemaakt voor een vergelijkbaar aantal woningen op het weiland. Dat boekje blijkt hetzelfde plan te zijn, van dezelfde architect.

Deze keer gaat zelfs ook het gerucht rond dat de gemeente Apeldoorn enthousiast zou zijn, en dat ook Hoenderloo’s Belang enthousiast zou zijn.

Niets is minder waar. De reactie van Hoenderloo’s Belang uit mei jongstleden zegt eigenlijk alles al: niet bouwen op het weiland voor de kerk! Er zelfs niet over in gesprek gaan. Voor de mensen die er blijkbaar toch belang bij hebben, lijkt dit nu een reden om een loopje met de waarheid te nemen en met fabeltjes het dorp in te trekken.

In mei hebben wij overigens meteen navraag bij de gemeente gedaan. De reactie was daar dat men een schets had ontvangen en had beoordeeld, dat men eigenlijk het idee had dat dit kansloos was en dat het misschien verstandig zou zijn om dit eens bij de Dorpsraad te gaan navragen. Dus de architect bleek achteraf ook al met wat veel fantasie bij ons te zijn gekomen.

Maar blijkbaar is men hardleers en gaat men nu op individuele basis peilen hoe het ligt. De waarheid lijkt daarbij niet zo belangrijk.

Daarom kiezen wij ervoor om onze dorpsbewoners hierop te wijzen via onze eigen site en via facebook. Wij zijn en blijven van mening dat het weiland voor de kerk en het zicht op de kerk zo beeldbepalend zijn voor de karakteristiek van ons dorp, dat ieder initiatief dat dit mogelijk kan belemmeren met wortel en tak verwijderd moet worden. Met het oog daarop bereiden wij een aanvraag voor het aanwijzen van dit gebied als beschermd dorpsgezicht voor.

Dorpsraad Hoenderloo logo fc 2