Binnenkort wordt er gestart met het asfaltonderhoud aan de Arckelaan, een deel van de Brinkenbergweg en de Heldringsweg. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

Men gaat de weg overlagen met een nieuwe laag asfalt en de inritten worden aangepast aan de nieuwe hoogte. De voorbereidende werkzaamheden vinden nu plaats. Uitvoer is, afhankelijk van het weer, in november. De werkzaamheden duren maximaal 2 weken. Over de bereikbaarheid van de wegen zal later informatie gegeven worden, uiteraard vooral voor de aanwonenden. Op het onderstaande kaartje de wegen die de nieuwe asflatlaag gaan krijgen.

kaartje asfalt rond kerk 2020