De laatste weken waren er steeds vaker klachten over het gedrag van motorrijders in ons dorp. Dit was reden voor Hoenderloo’s Belang om samen met de politie en de gemeente aan tafel te gaan om te kijken wat hieraan gedaan kan worden.

Het overleg heeft het volgende opgeleverd: in eerste instantie zal gewerkt worden aan borden met een vriendelijke maar duidelijke tekst, die nog deze zomer bij alle invals- en uitvalswegen van Hoenderloo kunnen worden geplaatst. Hierover vindt op korte termijn intern overleg van de gemeente plaats, omdat blijkt dat meerdere disciplines hierover gaan.

Mocht dit onvoldoende opleveren, dan gaan we opnieuw aan tafel om te kijken naar verdergaande maatregelen. Genoemd zijn het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk afsluiten van de gevaarlijkste routes voor motorrijders van en naar het dorp, zodat er knippen ontstaan in bekende routes, het al of niet op sommige tijden verbieden van motorrijders op een groot deel van de Krimweg (met hetzelfde effect), het anders inrichten van die delen van de wegen waar het hardst wordt gereden (Apeldoornse/Deelenseweg, Brouwersweg, Woeste Hoefweg, Miggelenbergweg/Berg en Dalweg). Voor de politie, die af en toe wel controleert, is echte handhaving pas mogelijk als de weg zo is ingedeeld dat de toegestane snelheid in overeenstemming is met het ontwerp van de weg, dus ook daar zal dan naar moeten worden gekeken.

Voorlopig lijkt het erop dat we beginnen met de borden, die dan ook tegelijk in Hoog Soeren zullen worden geplaatst, vanwege de populaire routes voor groepen motorrijders. Een punt van aandacht is nog wel het zogenaamde waterbedeffect: als de Posbank wordt afgesloten voor motorrijders, is het bij ons meteen veel drukker.

Iedereen hoopt dat de aandacht en de eerste maatregelen zullen helpen, maar echte 'hufters' hou je natuurlijk niet tegen.

En mocht het zo ver komen dat we met verdergaande maatregelen aan de slag moeten gaan, zal er rekening worden gehouden met dorpsbewoners en mensen op de recreatiebedrijven die een motor hebben.

Dorpsraad Hoenderloo logo fc 2