De kerkdiensten in de Heldringkerk worden door de coronacrisis conform de richtlijnen opgeschort. Een brief van de kerkenraad.

Beste mensen,

Betreffende het heersende Coronavirus volgt de kerk van Hoenderloo de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland en de officiële adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Gezien de ernst van de situatie is besloten om onder deze omstandigheden in de Heldringkerk onze kerkdiensten in het geheel op te schorten.
Voorlopig geldt dit tot 1 juni 2020 en kan tussentijds worden aangepast aan nieuwe landelijke ontwikkelingen.

Op de site van deze kerk www.heldringkerk.nl zullen wij u blijven informeren over de actuele stand van zaken.  

De Heldringkerk stelt een meeleeflijn in voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijk contact, een hulpvraag of andere dringende zaken. Voor deze lijn zijn de volgende personen en telefoonnummers beschikbaar:
Ds. A.P. de Graaf / 055-5061388,  Mevr. D. van Veldhuizen / 055-8444266,   Dhr. P van Lunteren / 055-7853224, Mevr. R. Westerveld / 055-3781645

                                                                                     

Namens de kerkenraad,               

W. van Wassenberg - Scriba

06-81150507

heldringkerk foto kleiner