Jongeren, ouders, werknemers en dorpsgenoten willen dat de jeugdzorg op deze prachtige locatie blijft bestaan.

Pluryn heeft de gemeente de suggestie gedaan om de bestemming te veranderen, zodat de opbrengsten bij verkoop verhoogd worden. En daar lijkt het om te doen. Geld is belangrijker dan zorg.

Medewerkers, jongeren, ouders, dorpsbewoners en betrokkenen van Hoenderloo en De Hoenderloo Groep verzoeken de gemeente Apeldoorn haar verantwoordelijkheid te nemen en zich er hard voor te maken dat er geen jeugdzorglocatie opgeofferd wordt. Daarom vraagt men om geen wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen en het te behouden voor jeugdzorg. Hiervoor is men met een petitie gestart. Om dit te steunen kan men de petitie ondertekenen door op de onderstaande link te klikken.

Heibult 1

 

petitie