Op de eerste ledenavond van de Dames Contactgroep Hoenderloo gisteren in 't Dorpshuus zijn maar liefst 6 trouwe leden gehuldigd voor jarenlang lidmaatschap.

dch jubilarissen 2020

Jos Hartman, Mariet Hendriks, Willy van Bruggen en Yvonne van Dam zijn al 25 jaar lid van de Hoenderlose damesclub. Geertje Hendriks zelfs al 40 jaar en Fenny Dros spande de kroon met maar liefst 50 jaar lidmaatschap. Alle dames kregen een fraaie bos bloemen en een zeer mooie armband als dank en herinnering aan deze mijlpalen. 

De Dames Contactgroep Hoenderloo komt iedere laatste woensdag van de maand bijeen in 't Dorpshuus voor een gezellige avond en steevast is er na de pauze een gast. Gisteren was dat dorpsgenoot Theo Hendriks die meer vertelde over 'Hoenderloo van het gas af!'