Hoenderloo’s Belang is, net als veel medebewoners, erg geschrokken van het bericht dat de Hoenderloo Groep in 2020 gaat sluiten. Dorp en internaat zijn al meer dan 160 jaar nauw aan elkaar verbonden en het voelt als een schok dat dit straks op zal houden te bestaan.

Begonnen als (Heldring-)Stichting, later het Jongenshuis, nog later de Hoenderloo Groep en nu onderdeel van Pluryn: de verbondenheid met het dorp is altijd groot geweest. Het aantal jongeren dat een plekje vond in Hoenderloo nam de laatste jaren wel af, maar op allerlei manieren werd en wordt er samengewerkt tussen de Hoenderloo Groep en het dorp. Goed voor de jongeren, maar ook goed voor het dorp. Veel bewoners hebben er gewerkt en werken er nog steeds. Voor die laatste groep is dit nare nieuws extra zwaar omdat nog niet duidelijk is of bestaande banen binnen Pluryn allemaal wel kunnen worden voortgezet. Die onzekerheid is killing.

Het is uiteraard nog onbekend wat er de komende maanden allemaal gaat gebeuren. Niet alleen de directe, maar zeker ook de indirecte werkgelegenheid, zal er fors onder gaan leiden. Bovendien ontstaat er een periode van grote onzekerheid over de toekomst van een groot deel van het grondgebied van Hoenderloo, de gebouwen en de voorzieningen.

Daar waar wij kunnen zullen wij als Hoenderloo’s Belang proberen behulpzaam te zijn, ook in de gesprekken over hoe het nu verder moet met dit belangrijke deel van het dorp. En voor veel mensen die we allemaal kennen, is een welgemeend hart onder de riem voorlopig misschien wel het belangrijkste wat we voor elkaar kunnen doen.

Dorpsraad Hoenderloo logo fc 2