Vanmiddag kon men de brandweerwagen van Hoenderloo door het dorp zien en horen rijden. Niet voor een uitruk, maar met twee markante oud-brandweermannen voorop. Er werd officieel afscheid van ze genomen.

 Het is een goede traditie bij de Hoenderlose vrijwillige brandweer dat, als er iets aan de hand is met een lid van het korps, men op een bank voorop de brandweerwagen door het dorp gereden wordt. Vandaag zaten er twee brandweermannen op, eigenlijk oud brandweermannen. Ze zijn bij de jaarwisseling gestopt met hun actieve brandweercarrière en vandaag werden ze bedankt voor hun 31-jarige inzet voor mens en dier in Hoenderloo en omgeving. 

brandweermannen K 2

Als grote verrassing voor zowel Joop Kennis als Hans Modderkolk was er een wethouder van gemeente Apeldoorn aanwezig in de brandweerkazerne vanmiddag. De heer Detlev Cziesso was aanwezig met ambtsketen om en dat voorspelde iets zeer officieels. En dat bleek ook toen beide mannen om beurten naar voren mochten komen en te horen kregen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd ze allebei voor hun verdiensten te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bij Joop en Hans werden de versierselen opgespeld en kregen ze een oorkonde en schitterend beeldje van een vertegenwoordiger van de brandweer.

brandweermannen K

Beide mannen gaan vanaf vandaag geridderd door het leven en dit feit werd in en bij de brandweerkazerne volop gevierd! Met een hapje en een drankje!

Hans en Joop, van harte gefeliciteerd met deze grote eer! Het komt jullie toe!