In de periode van 13 mei tot 31 mei zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan het wegdek van de N804 op het traject vanaf de Koningsweg tot de bebouwde kom Hoenderloo, vice versa.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden bij goede weersomstandigheden in week 20 of week 21 en 22. Indien er in de eerste week geen werkzaamheden plaatsvinden schuiven deze door naar de daaropvolgende week.

Korte omschrijving van de werkzaamheden

Om de levensduur van het asfalt te verlengen zal er een “seal” laag worden aangebracht op zowel de rode fiets suggestie stroken, als op het zwart gekleurde midden gedeelte. De planning is nu dat de “seal” laag wordt aangebracht op 20, 21 en 22 mei, echter dit kan nog wijzigen. Voorafgaand aan deze behandeling wordt het wegdek gereinigd met een speciale machine die wordt begeleid door een rijdende afzetting. Reinigen staat nu gepland op 16 en 17 mei. De totale werkzaamheden, die Latexfalt BV uitvoert in opdracht van de Provincie Gelderland, zullen ongeveer 5 werkdagen in beslag nemen.

Bereikbaarheid

Mogelijk zal men hiervan enige hinder ondervinden in het kader van bereikbaarheid van aangrenzende woningen/bedrijven etc. De hinder zal zoveel mogelijk beperkt worden, echter het is niet onmogelijk dat men op bepaalde tijden een alternatieve route zal moeten kiezen om op de plaats van de bestemming te komen. Indien men tijdens de werkzaamheden gebruik wilt maken van de N804, wordt men beleefd verzocht de instructies van de verkeersregelaars op te volgen, de alarm lichten in te schakelen, en met aangepaste snelheid naar bestemming te rijden. Het Museum en Pluryn zullen zoveel mogelijk bereikbaar zijn, enige wacht tijd is mogelijk. Voordat de werkzaamheden aanvangen zullen er borden/vooraankondigingen geplaatst worden.

Klik op het onderstaande kaartje om de omleiding te bekijken.

Plattegrond en bebording omleiding N804 mei 2019