Naar aanleiding van een schriftelijke reactie van de dorpsraad Hoenderloo's Belang over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Apeldoorn heeft er op 19 maart een gesprek in Apeldoorn plaatsgevonden tussen de voorzitter van de dorpsraad, de dorpscontactpersoon en een aantal mensen van de gemeente, waaronder verantwoordelijk wethouder Mark Sandmann.

 Eén van de resultaten van dat gesprek was dat de gemeente in gesprek zou gaan met de dorpsraad over één of meerdere nieuwe locaties voor ondergrondse containers in Hoenderloo. Kritiekpunt van de dorpsraad was o.a. dat de inwoners 'achterin' het dorp dwars door Hoenderloo een flink stuk moeten rijden om van hun restafval af te komen. Zeker geen wenselijke situatie en heel vervelend voor menigeen. Vandaag heeft dat gesprek plaats gevonden in Hoenderloo en vervolgens hebben voorzitter Ludwig en de dorpscontactpersoon aan twee vertegenwoordigers van de gemeente en iemand van Circulus Berkel een viertal potientiële locaties voor een nieuw ondergronds containerpark getoond. Daarin waren suggesties die de dorpsraad vanuit het dorp had mogen  ontvangen meegenomen.

De gemeente en Circulus Berkel gaan nu verder onderzoeken welke locaties geschikt zijn en welke in aanmerking zou kunnen komen voor nog een extra punt waar men het restafval naar toe kan brengen nu deze maand de huidige grijze container ingeleverd moet gaan worden. 

Dorpsraad Hoenderloo logo fc 2