De Heldringput is in 1844 gegraven op initiatief van dominee Heldring. Voordien moesten de inwoners hun drinkwater halen uit een houten ton die het regenwater moest opvangen. Deze put is van levensbelang geweest voor de ontwikkeling van Hoenderloo. Inmiddels is de Heldringkerk een Rijksmonument en één van de bezienswaardigheden van het dorp.

Er wordt al sinds tijden geen water meer uit de put gehaald en dat kan ook niet meer aangezien hij droog staat. Op verzoek heeft de vrijwillige brandweer van Hoenderloo gisteravond  water in de put gespoten om te kijken of er nog water in de put kan blijven staan of dat deze lek is. Niet dat dit van wezenlijk belang is, maar het is dan wel duidelijk.

vullen heldringput 1

De diepte van de put werd eerst gemeten en werd bepaald op circa 11 meter. Het water kon niet met volle kracht de put in gespoten worden, anders zou de kalk tussen de stenen er uit vliegen.

vullen heldringput 2

Tussendoor moest nog extra water in de brandweerwagen gepompt worden om er in totaal 7000 liter in te kunnen spuiten. Met speciale meetapparatuur van Vitens werd de hoogte van het water vervolgens vastgesteld op 8 meter 90. Er stond gisteravond dus circa 2 meter water in de Heldringput. Op een later tijdstip zal weer gemeten gaan worden en dan kan gekeken worden of er nog water in de Heldringput kan blijven staan.

vullen heldringput 3