De provincie Gelderland gaat (onderhouds)werkzaamheden verrichten aan de N804, die in 2 fasen zullen worden uitgevoerd. Fase 1 betreft het sealen van de weg en fase 2 betreft  onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden. 

 Fase 1:

Tussen 13 en 31 mei gaat er een pilot uitgevoerd worden met als doel het asfalt langer mee te laten gaan dan nu het geval is. Er wordt een kleurloze bitumenlaag aangebracht: op het rode asfalt en op het zwarte asfalt normale bitumen. De totale duur van de werkzaamheden wordt ingeschat voor circa 1 week, maar het kan alleen plaats vinden bij gunstige (droge) omstandigheden. De weg wordt  afgesloten worden voor doorgaand verkeer en zal worden omgeleid via de N311 en N310 en de N304 (via Otterlo).De fietsomleiding loopt via de Woeste Hoeve en de Oude Arnhemseweg. 

Bij het sealen van de fietspaden zullen aanwonenden beperkt bereikbaar zijn en bij het sealen van het zwarte asfalt zal het asfalt uren niet bereidbaar zijn. 

Fase 2:

In het najaar (van 14 oktober t/m 8 november) gaat de provincie Gelderland onderhoud- en reconstructiewerkzaamheden uitvoeren. Deze bestaan uit:

  • het vervangen van (asfalt) deklagen
  • het verwijderen van wildroosters (hebben geen functie meer)
  • Gele plateau's zwart maken t.h.v. .310 km, 0.855 km, 2.580 km, 2.950 km, 3.360 km, 8.400 km, 8.850 km, 9.430 km
  • 2 uitbuigingen aanpassen naar rechts - 8.250 km 9.350 km
  • aanpassen fietsoversteek Krimweg
  • aanpassingen nabij de Houtkampweg
  • komingangen verplaatst / 60 km zone (km 10.030 km 10.435) + aanbrengen plateau

Er wordt nu ook gebruik gemaakt van de omleiding die toegepast wordt in fase 1 voor het doorgaand verkeer. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden (deklaag) zal de weg volledig worden afgesloten. 

Om schetsen te bekijken van de werkzaamheden, klik op onderstaande buttons:

klik hier 

klik hier