De Dorpsraad Hoenderloos Belang houdt op maandag  4 maart haar algemene ledenvergadering in 't Dorpshuus vanaf 20.00 uur.

Naast de gebruikelijke onderwerpen als jaarverslag, financieel verslag e.d. zal na de pauze onder andere een presentatie gegeven worden over het dorpshart door de Dorpsraad. U kunt hier alvast de agenda, het jaarverslag van de vergadering van 2018 en de notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar lezen door op de links hieronder te klikken.

Voor de agenda:

klik hier transparant 

Voor de notulen van de algemene ledenvergadering van 2018:

klik hier transparant

Voor het jaarverslag van de Dorpsraad Hoenderloo's Belang:

klik hier transparant