Zienswijze indienen tegen Lelystad Airport: deze week laatste kans!

 De samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen (SATL), waaronder HoogOverijssel, LaagvliegroutesNEE (Fryslân) en Red de Veluwe roepen iedereen die nog geen zienswijze tegen Lelystad Airport heeft ingediend op om dat alsnog toe doen. Tot en met donderdag (21 februari) is hiervoor nog de tijd.

De actiegroepen hopen op een forse eindsprint, waarmee alle regio's die zijn gelegen onder de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport duidelijk kunnen maken dat de minister pas op de plaats moet maken met de opening van Lelystad Airport voor groot vliegverkeer. Voordat de luchthaven open kan, moet een herindeling van het luchtruim zorgen voor veel hogere en veel efficientere vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Iedereen kan met letterlijk één druk op de knop een zienswijze indienen, door gebruik te maken van de module die op de website van SATL ter beschikking staat voor iedereen: https://satl-lelystad.nl/zienswijze-indienen/

De samenwerkende actiegroepen hopen dat zoveel mogelijk streekgenoten hun handtekening zetten tegen laagvliegen, en daarmee een duidelijk statement maken naar minister Cora van Nieuwenhuizen. Inmiddels hebben al duizenden mensen uit Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe en Flevoland gebruik gemaakt van de module van SATL. 

red de veluwe logo