Woensdag 14 februari was het Aswoensdag. Hiermee is de 40 dagentijd ingegaan. Dit is de periode vóór Pasen. Deze periode wordt door veel gelovigen traditiegetrouw gebruikt als een periode van bezinning, rust en soms ook vasten. De laatste week voor Pasen is de ‘Stille week’ of ook wel de ‘Goede week’. In deze week wil men in de Heldringkerk ook gelegenheid bieden tot bezinning en stil worden. Daarom worden er in die week verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Maandag 25 maart:

Vesper

19.00uur – 19.30 uur

Met medewerking van de cantorij

 

Dinsdag 26 maart:

Vesper

19.00uur – 19.30 uur

Met medewerking van Marlies Ubbink (harp)

 

Woensdag 27 maart

Vesper 19.00uur – 19.30 uur

Piano/orgel muziek

 

(Witte) Donderdag 28 maart

19.30 uur Avondmaalsdienst

 

(Goede) Vrijdag 29 maart

19.30 uur Kerkdienst

 

Zondag 31 maart

10.00 uur Pasen kerkdienst

heldringkerk foto kleiner