Groep informatie
Groep titel:
Groep omschrijving:

Dorpsraad Hoenderloo De vereniging Hoenderloo’s Belang zet zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die het dorp een vitale toekomst bieden. Daarnaast vervult de vereniging Hoenderloo’s Belang de taak van Dorpsraad. De dorpsraad is ingesteld als belangrijkste overlegorgaan tussen Hoenderloo en de gemeentes Apeldoorn en Ede. In dit overleg behartigt Hoenderloo’s Belang de belangen van (de inwoners van) Hoenderloo. De leden van de vereniging zijn bewoners van het dorp Hoenderloo. Het bestuur bestaat uit: Werner Ludwig, voorzitter Paul de Jongh, secretaris Oskar van Zuiden, penningmeester Ilja Hengeveld, algemeen lid Naomi Janssen, algemeen lid Frank Daemen, algemeen lid De dorpsraad vergadert in principe iedere 1e maandag van de maand om 20 uur in ’t Dorpshuus. Een eventuele datumwijziging wordt vermeld in de Plaggensteker. Iedere inwoner van Hoenderloo kan voorafgaand aan de bestuursvergadering om 19.45 uur binnenlopen voor het bespreken van zijn/haar hulpvraag. Denkt u meer tijd en/of privacy nodig te hebben, dan kunt u een afspraak maken met één van onze bestuursleden. Of u stuurt een e-mail  dan neemt één van onze bestuursleden zo snel mogelijk contact met u op. Postadres: Postbus 35, 7350 AA Hoenderloo.

Mail: [email protected] 

Niet mogelijk om de tooltip inhoud te laden